Corona-virus

Forskare från Security Link hjälper samhället att analysera data och modeller

Sambandet mellan pandemirestriktioner och smittspridning är inte alltid helt lätt att förstå, och mycket känslor är inblandade. Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet och föreståndare för Security Link, analyserar data och modeller. I en artikel publicerad av den finländska public service-bolaget Yle hjälper Gustafsson och kollegan Kristian Soltesz från Lunds Universitet journalisterna att tolka data från Oxford Covid-19 Government Response Tracker. Denna data ger möjlighet att jämföra olika länders restriktioner och smittspridning, vilket också illustreras i artikeln, men Gustafsson understryker att det är svårt att dra absoluta slutsatser om hur olika restriktioner har påverkat smittspridningen. Läs hela artikeln på svenska.yle.fi.

Debattartikel i Ny Teknik

Fredrik Gustafsson, forskare vid LiU och föreståndare för Security Link, har skrivit en debattartikel i Ny Teknik. Medförfattare är Andreas Wacker, Bo Bernhardsson och Kristian Soltesz. I artikeln blickar författarna tillbaka på covid-pandemin med fokus på tre nyckelfrågor:

● Varför gjordes inte fler tester?

● När når vi flockimmunitet?

● Hur stor är dödligheten?

Med utgångspunkt i offentlig statistik, några få antaganden och ett transparent resonemang anser författarna att det går att närma sig svaren på dessa frågor. De diskuterar också vilken typ av mätningar och vilken data som skulle behövas för att minska osäkerheten i svaren.

New research project

Next-generation Information and Communication Technology (ICT) supports the Internet-of-Things (IoT), 5G-and-beyond mobile communication, and connectivity with and within cyber-physical infrastructures. New fundamental challenges emerge: increased flexibility, autonomy, in-network intelligence, resilience, security and trustworthiness. This research project, “Inference, Control and Trust for ICT (ICT4ICT)”, funded by Swedish Research Council, sets out to address related fundamental research problems. ICT4ICT builds on the expertise and extends the research agenda of the Networked Systems Security group at KTH, led by Prof. Papadimitratos. This project, fully aligned with the SecurityLink environment, is the springboard for an exciting KTH-LiU collaboration, notably with the groups of Prof. Altafini and Prof. Larsson.

FOI:s forskare om läckta filer från Gunnebo

Tommy Gustafsson, forskare på FOI och aktiv inom Security Link, intervjuades nyligen i SVT angående den allvarliga läckan från säkerhetsföretaget Gunnebo. Över 38,000 filer, med detaljer om Riksdagens skalskydd, ritningar över bankvalv och larmsystem, har läckt ut på nätet. Hör hela intervjun med Tommy i SVT.

Scoopet kom ursprungligen från DN, som i samarbete med experten Leif Nixon avslöjande affären. Leif är inbjuden att tala under TAMSEC 2020. TAMSEC är det årliga Security Link-eventet, som i år handlar bland annat om dataläckor.

 

Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikation

Solcellsanläggningar kan innehålla komponenter som orsakar elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner. Detta kan innebära allvarliga störningar i radio- och mobilkommunikation, och är anledningen till att Försvaret sedan 2019 stoppar allt fler solcellsanläggningar inom områden av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Peter Stenumgaard, chef på enheten för robust telekommunikation på FOI och styrelseledamot för Security Link, intervjuades nyligen av Ny Teknik i samband med en artikel om problematiken. Läs artikeln här (LiU-medarbetare har tillgång till fulltext via denna länk).