Gunilla Carlsson: Östergötland saves rhinos (Corren 2015-03-17)

The former Swedish Minister for International Development Cooperation Gunilla Carlsson draws attention to the project Smart Savannahs in an editorial in Corren.

Kolmården var därför en perfekt mötesplats när Stimson, Linköpings Universitet och myndigheten Vinnova bjöd in för att finna smarta lösningar. Genom att jobba tillsammans, i partnerskap, med tydligt uppdrag: rädda noshörningarna. Med gott ledarskap under professor Fredrik Gustafsson, LiU, kan även näringslivets tekniska förmåga komma till användning. Vårt läns skickliga utvecklare och företagare i bland annat sensorteknik, säkerhetsföretagets Saabs kunskaper i hur man övervakar stora områden, och insikter om hur människor kan hantera system (också det genom universitetets forskning) kan erbjuda en lösning; i detta fall i parken Ngulia i Kenya. Konceptet kallas Smarta Savanner och går ut på att göra en mer effektiv övervakning över stora områden, för att bättre skydda djuren och dess skötare.

Förutom att jag är stolt över att se de planer jag hade som biståndsminister, att lyfta Östergötlands roll i global utveckling genomförs, så blir jag inspirerad av hur samarbetet flyter mellan näringsliv, myndighet och akademi. Östergötland är en del av ett större sammanhang, på Kolmården kan behov formuleras utifrån viltvården och de afrikanska förutsättningarna. Där kan tekniken provas för att sedan ge marknadsmöjligheter inte bara för företag utan också för vårt unika sätt att se hur människor och djur behöver varandra. På sikt kan detta också bli ett verkligt exempel på hur komplext, och enkelt, det kan vara att förhindra konflikter och övergrepp.

Read the full lenght editorial in Corren:

Gunilla Carlsson: Östergötland räddar noshörningarna

Only in Swedish.

Posted in News.