Corona-virus

Forskare från Security Link hjälper samhället att analysera data och modeller

Sambandet mellan pandemirestriktioner och smittspridning är inte alltid helt lätt att förstå, och mycket känslor är inblandade. Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet och föreståndare för Security Link, analyserar data och modeller. I en artikel publicerad av den finländska public service-bolaget Yle hjälper Gustafsson och kollegan Kristian Soltesz från Lunds Universitet journalisterna att tolka data från Oxford Covid-19 Government Response Tracker. Denna data ger möjlighet att jämföra olika länders restriktioner och smittspridning, vilket också illustreras i artikeln, men Gustafsson understryker att det är svårt att dra absoluta slutsatser om hur olika restriktioner har påverkat smittspridningen. Läs hela artikeln på svenska.yle.fi.

Posted in News.