Security Link Online Workshop

16 March, 2021 - 13:00

Välkommen till en workshop där vi får veta mer om de senaste forskningsresultaten från Security Link, samt vilka nya aktiviteter vi kan se fram emot under 2021. Vi kommer också att diskutera nya finansieringsmöjligheter, med tonvikt på Horisont Europa och med hjälp från specialister inom forskningsfinansiering från LiU Grants Office.

Mötet är främst avsett för de som arbetar i en forskargrupp som redan är involverad i Security Link, men är också öppet för andra intresserade inom området.

16 mars, 13:00-16:00, Online. Länk till anmälan.

Program

(Uppdaterat 2021-03-11)

Programmet är huvudsakligen på svenska, och det går bra att ställa frågor och diskutera både på engelska och svenska.

Start Title Presenter
13:00 Welcome Fredrik Gustafsson
13:05 Senaste nytt från forskningsområdena Områdesansvariga
14:00 Horizont Europa och andra utlysningar Hans Frennberg, Fredrik Gustafsson, Anneli Ehlerding
14:35 Paus
14:45 Robust GNSS-receivers with spoofing mitigation Jouni Rantakokko
15:00 Maskininlärning för detektion av patogener i dricksvatten David Lindgren & Mats Eriksson
15:15 Compressive Sensing för spektral detektion av explosivämnen Andreas Brorsson & David Gustafsson
15:30 Särskild sjukvårdsledning under Covid-19 insatsen våren 2020 Carl-Oscar Jonson
15:45 Utblick 2021 Fredrik Gustafsson
16:00 End of meeting