Så blev Linköping ledande inom Cyber Security

3 November, 2020 - 18:00

Dagens presentationer ger tre infallsvinklar på var vi står idag vad gäller cybersäkerhet och varför det blev som det blev.
› I en nyligen släppt rapport beställd av Linköping Science Park, Security Link vid Linköpings
universitet och Tillväxtverket, sammanfattas nuläget inom cybersäkerhet i Sverige.
Kartläggningen baseras på öppna källor samt ett stort antal intervjuer med erfarna personer med kunskaper inom olika områden inom cybersäkerhet. Hör författaren presentera rapporten och dess slutsatser.
› Linköpings universitet var tidigt ute med forskning och expertroller inom cybersäkerhet.
Professor Ingemar Ingemarsson med doktorander bildade på 70-talet något som gick under
begreppet “datasäkerhetsexperterna” eller mer informellt BIFF-gruppen (Bruer, Ingemarsson, Fåk och Forchheimer). När antalet externa uppdrag nått en viss gräns, bildade de bolaget Secure Transmission AB – eller Sectra som det heter idag. Hör Professor Robert Forchheimer berätta med egna ord om hur Linköpings universitet bidrog till utvecklingen av cybersäkerhet och tillblivelsen av Sectra.
› Utvecklingen inom cybersäkerhet drivs i mångt och mycket av de attacker som skett. Leif
Nixon berättar om några tongivande incidenter, från Internets barndom fram till dagsfärska
exempel. Leif är en ofta anlitad cybersäkerhets-expert som synts mycket i media. Han jobbar
numera på Sectra och ansvarar för deras övergripande cybersäkerhet.
Seminariet genomförs digitalt via Microsoft Teams, länk skickas ut till anmälda inför seminariet. Anmäl dig här.