Exsjobbsmingel

2 November, 2021 - 17:00

Exjobbsmässa/mingel organiserad forskare och doktorander från Security Link. Mer information kommer snart.