Exjobbsevent

9 November, 2021 - 17:00

9 november, 17:00-19:00

Exjobbsevent i samarbete med studentkåren LinTek!

Är du student? Letar du efter ett forskningsnära examensarbete med möjlighet att påverka samhället till det bättre? Då borde du anmäla dig till exjobbsmingel med det nationella, LiU-anknutna forskningscentret Security Link och studentkåren LinTek!

Security Links strategiska forskning täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informationsfusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering, såväl som tillhörande etiska frågor. Det finns exjobb att söka inom flertalet av dessa områden och det är vår förhoppning att du kommer att hitta ett intressant exjobb att söka i något av de många projekt som bedrivs hos Security Link. Ansvariga forskare och en del doktorander från programmet kommer att finnas på plats och svara på frågor.

Antalet platser är begränsat, så se till att anmäla dig så snart som möjligt via denna länken. Hoppas vi syns där!