TAMSEC 2018

17 Oct 2018 - 09:30

Linköpings universitet

Den 17 October, 9.30-15.00, anordnar Security Link TAMSEC — The National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management.

Plats: Linköpings Universitet, Campus Valla, Linköping. Lokal: TEMCAS (TEMA-huset).

Anmälan senast 10 oktober på följande länk.

 

Program

9.30 Registrering (kaffe)

10.00 Välkommen och introduktion

10.30 Överblick över Security Links forskningsområden

Secure and robust wireless communications
Advanced sensors and detectors
Sensor and information fusion
Decision support and coordination for emergency and crisis response
Cyber security

11.30 Lunch inklusive demonstrationer av projekt inom samhällssäkerhet som pågår inom Security Link

13.00 Information från Vinnova, Digital Säkerhet, Johan Lindberg

13.45 Svensk forskningsagenda Säkerhet – fem år senare, vad har hänt och vart är vi på väg?

Diskussion med inbjudna deltagare från Security Link, Vinnova, Swedish Association of Civil Security (SACS), Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och industrin.

15.00 Summering

 

Program (pdf)