Debattartikel i Ny Teknik

Fredrik Gustafsson, forskare vid LiU och föreståndare för Security Link, har skrivit en debattartikel i Ny Teknik. Medförfattare är Andreas Wacker, Bo Bernhardsson och Kristian Soltesz. I artikeln blickar författarna tillbaka på covid-pandemin med fokus på tre nyckelfrågor:

● Varför gjordes inte fler tester?

● När når vi flockimmunitet?

● Hur stor är dödligheten?

Med utgångspunkt i offentlig statistik, några få antaganden och ett transparent resonemang anser författarna att det går att närma sig svaren på dessa frågor. De diskuterar också vilken typ av mätningar och vilken data som skulle behövas för att minska osäkerheten i svaren.

Posted in News.