Four projects on the IVA 100 List 2021!

Since 2019, the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) publishes its yearly 100 List, in celebration of its 100 year anniversary. The list contains selected research projects from Sweden’s universities, with significant commercial potential. The 2021 list contains 51 projects with focus on preparedness for and society’s capacity to manage emergencies and crises. Four research projects from Security Link were chosen for the list:

  • Digitalized drinking water quality using an electronic tongue (Mats Eriksson, LiU). Mats explains more about the project in this video (Swedish only).
  • COVID 19: Dynamic modelling for estimation and prediction (Kristian Soltesz, LU, and Fredrik Gustafsson, LiU). Read more on http://sensorfusion.se/corona
  • Civil citizens as first responders shorten response time and save lives (Sofie Pilemalm, LiU). Sofie’s work is presented in this video.
  • Effective management of multiple natural events (Tobias Andersson Granberg, LiU). Tobias work is described here on Linköping University’s website (in Swedish)

Read more about the 2021 100 List on IVA’s website.

Forskarna visar fältstationen på plats i Kenya

Ny fältstation provas i Kenya

Fredrik Gustafsson och Sara Svensson är nyss hemkomna från Kenya, där de arbetat med att installera ny utrustning för ett forskningsprojekt. Resan, som egentligen skulle genomförts redan för ett år sedan, har krävt noggranna reseförberedelser och extra pappersarbete.

­– I nuläget har LiU ett generellt stopp för tjänsteresor, men vi fick tillstånd på grund av att projektet redan hade blivit så enormt försenat. Resan gick via Quatar och Amsterdam, och överallt fick vi bära munskydd. Det var nervöst att resa med alla skiftande regler och restriktioner. Stressen märktes tydligt på både flygplatspersonal och andra resande, säger Sara Svensson som tidigare har gjort exjobb tillsammans med Fredrik Gustafsson och just nu arbetar som forskningsingenjör på LiU.

Syftet med resan var att installera den fältstation som Sara varit med och utvecklat. Installationen bygger på ett system som kommersialiseras av Linköpingsföretaget Solar Bora och som är avsedd som en prisvärd lösning för solcellsdriven elförsörjning. Produkten är tänkt att till exempel kunna driva en induktionsplatta, men Sara har vidareutvecklat den.

– Jag har bland annat kompletterat den med en router och en liten dator, så nu fungerar fältstationen som en kommunikationshubb mitt i noshörningsreservatet där vi har monterat den. Den kan ta emot signaler från de så kallade LoRa-sensorer som finns utplacerade i reservatet. Den inbyggda datorn tolkar och avkodar informationen som sensorerna samlat in. Routern har ett SIM-kort som gör att datorn kan skicka informationen vidare, via det kenyanska mobilnätet, till projektets server.

Fältstationen kommer nu att testas under olika årstider för att se hur de olika komponenterna reagerar på den värme, damm och variationer i luftfuktighet. I nuläget finns det sensorer utplacerade som mäter bland annat temperatur, luftfuktighet och markfuktighet. Om allt fungerar väl kommer mer avancerade sensorer att kopplas in efterhand. Bakom projektet står AgTech2030 och det strategiska forskningsområdet Security Link, vilket har styrt valet av sensorer.

– Målet är att bygga ett system som kan minska tjuvjakten på noshörningar, säger Fredrik Gustafsson. Sara har utvecklat och installerat den infrastruktur som behövs. Vid kommande resor kommer vi att komplettera den med sensorer som till exempel kan hjälpa parkvakterna att veta var olika noshörningsindivider befinner sig, eller om någon tjuvjägare har klippt av elförsörjningen till stängslet som skyddar reservatet. Redan nu testar vi en sorts avancerad åtel-kamera, som använder artificiell intelligens för att detektera nya objekt i bilden och känna igen vad det är.

Corona-virus

Forskare från Security Link hjälper samhället att analysera data och modeller

Sambandet mellan pandemirestriktioner och smittspridning är inte alltid helt lätt att förstå, och mycket känslor är inblandade. Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet och föreståndare för Security Link, analyserar data och modeller. I en artikel publicerad av den finländska public service-bolaget Yle hjälper Gustafsson och kollegan Kristian Soltesz från Lunds Universitet journalisterna att tolka data från Oxford Covid-19 Government Response Tracker. Denna data ger möjlighet att jämföra olika länders restriktioner och smittspridning, vilket också illustreras i artikeln, men Gustafsson understryker att det är svårt att dra absoluta slutsatser om hur olika restriktioner har påverkat smittspridningen. Läs hela artikeln på svenska.yle.fi.

Debattartikel i Ny Teknik

Fredrik Gustafsson, forskare vid LiU och föreståndare för Security Link, har skrivit en debattartikel i Ny Teknik. Medförfattare är Andreas Wacker, Bo Bernhardsson och Kristian Soltesz. I artikeln blickar författarna tillbaka på covid-pandemin med fokus på tre nyckelfrågor:

● Varför gjordes inte fler tester?

● När når vi flockimmunitet?

● Hur stor är dödligheten?

Med utgångspunkt i offentlig statistik, några få antaganden och ett transparent resonemang anser författarna att det går att närma sig svaren på dessa frågor. De diskuterar också vilken typ av mätningar och vilken data som skulle behövas för att minska osäkerheten i svaren.

New research project

Next-generation Information and Communication Technology (ICT) supports the Internet-of-Things (IoT), 5G-and-beyond mobile communication, and connectivity with and within cyber-physical infrastructures. New fundamental challenges emerge: increased flexibility, autonomy, in-network intelligence, resilience, security and trustworthiness. This research project, “Inference, Control and Trust for ICT (ICT4ICT)”, funded by Swedish Research Council, sets out to address related fundamental research problems. ICT4ICT builds on the expertise and extends the research agenda of the Networked Systems Security group at KTH, led by Prof. Papadimitratos. This project, fully aligned with the SecurityLink environment, is the springboard for an exciting KTH-LiU collaboration, notably with the groups of Prof. Altafini and Prof. Larsson.

FOI:s forskare om läckta filer från Gunnebo

Tommy Gustafsson, forskare på FOI och aktiv inom Security Link, intervjuades nyligen i SVT angående den allvarliga läckan från säkerhetsföretaget Gunnebo. Över 38,000 filer, med detaljer om Riksdagens skalskydd, ritningar över bankvalv och larmsystem, har läckt ut på nätet. Hör hela intervjun med Tommy i SVT.

Scoopet kom ursprungligen från DN, som i samarbete med experten Leif Nixon avslöjande affären. Leif är inbjuden att tala under TAMSEC 2020. TAMSEC är det årliga Security Link-eventet, som i år handlar bland annat om dataläckor.

 

Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikation

Solcellsanläggningar kan innehålla komponenter som orsakar elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner. Detta kan innebära allvarliga störningar i radio- och mobilkommunikation, och är anledningen till att Försvaret sedan 2019 stoppar allt fler solcellsanläggningar inom områden av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Peter Stenumgaard, chef på enheten för robust telekommunikation på FOI och styrelseledamot för Security Link, intervjuades nyligen av Ny Teknik i samband med en artikel om problematiken. Läs artikeln här (LiU-medarbetare har tillgång till fulltext via denna länk).

Awarded master thesis

The master thesis ”Spoofing Mitigation Using Multiple GNSS-Receivers” by Niklas Stenberg has been awarded as best master thesis within radio navigation. The award was given from the Radio Navigation Society (Radionavigeringsnämnden). The thesis was produced within a Security Link-project in cooperation between FOI and LiU.