New research project

Next-generation Information and Communication Technology (ICT) supports the Internet-of-Things (IoT), 5G-and-beyond mobile communication, and connectivity with and within cyber-physical infrastructures. New fundamental challenges emerge: increased flexibility, autonomy, in-network intelligence, resilience, security and trustworthiness. This research project, “Inference, Control and Trust for ICT (ICT4ICT)”, funded by Swedish Research Council, sets out to address related fundamental research problems. ICT4ICT builds on the expertise and extends the research agenda of the Networked Systems Security group at KTH, led by Prof. Papadimitratos. This project, fully aligned with the SecurityLink environment, is the springboard for an exciting KTH-LiU collaboration, notably with the groups of Prof. Altafini and Prof. Larsson.

FOI:s forskare om läckta filer från Gunnebo

Tommy Gustafsson, forskare på FOI och aktiv inom Security Link, intervjuades nyligen i SVT angående den allvarliga läckan från säkerhetsföretaget Gunnebo. Över 38,000 filer, med detaljer om Riksdagens skalskydd, ritningar över bankvalv och larmsystem, har läckt ut på nätet. Hör hela intervjun med Tommy i SVT.

Scoopet kom ursprungligen från DN, som i samarbete med experten Leif Nixon avslöjande affären. Leif är inbjuden att tala under TAMSEC 2020. TAMSEC är det årliga Security Link-eventet, som i år handlar bland annat om dataläckor.

 

Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikation

Solcellsanläggningar kan innehålla komponenter som orsakar elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner. Detta kan innebära allvarliga störningar i radio- och mobilkommunikation, och är anledningen till att Försvaret sedan 2019 stoppar allt fler solcellsanläggningar inom områden av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Peter Stenumgaard, chef på enheten för robust telekommunikation på FOI och styrelseledamot för Security Link, intervjuades nyligen av Ny Teknik i samband med en artikel om problematiken. Läs artikeln här (LiU-medarbetare har tillgång till fulltext via denna länk).