FOI develops radar technology for security solutions (Security User 2015-03-27)

 New technology for security checks are beeing developed at FOI. Robert Malmqvist (FOI researcher linked to Security Link in the field of sensors) is interviewed about the SSF Project MEMS THz Systems that research on a system that allows you to see through fabrics to detect dangerous objects. Such a system could for example be used to quickly identify threats in places where large crowds passing by.

FOI utvecklar radarteknik för säkerhetslösningar

Only in Swedish.

Possibility to create a national research infrastructure for cyber security research at FOI

The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) has granted FOI a planning grant to develop an application to make the lab CRATE in Linköping into a national infrastructure for research in cyber security.

– This means that we will meet the other universities and research insititutes within the field to inform them on what we can offer, but also to hear what requirements they have for supporting our application (Detta innebär bland annat att vi kommer att träffa landets universitet och andra forskningsaktörer inom området för att informera dem om vad vi kan erbjuda, men också höra vilka önskemål de har på oss för att stödja vår ansökan), says Theodore Somme City, Principal Investigator on FOI and related to Security Link.

IT-attacker simuleras i FOI-labb” Elektronik i Norden (2015-03-20)

FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass” (2015-03-25)

Only in Swedish.

The preventing of poachers will make the world safer (Aftonbladet 2015-03-24)

Fredrik Gustafsson (Director Security Link), Johan Bergenäs (Expert and Strategic advisor Security Link) and Gunilla Carlsson (Former Swedish Minister for International Development Cooperation 2016-2013) highlights the important connection between endangered animals and global security in an article in Aftonbladet as representants of Project Ngulia.

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Only in Swedish.

Gunilla Carlsson: Östergötland saves rhinos (Corren 2015-03-17)

The former Swedish Minister for International Development Cooperation Gunilla Carlsson draws attention to the project Smart Savannahs in an editorial in Corren.

Kolmården var därför en perfekt mötesplats när Stimson, Linköpings Universitet och myndigheten Vinnova bjöd in för att finna smarta lösningar. Genom att jobba tillsammans, i partnerskap, med tydligt uppdrag: rädda noshörningarna. Med gott ledarskap under professor Fredrik Gustafsson, LiU, kan även näringslivets tekniska förmåga komma till användning. Vårt läns skickliga utvecklare och företagare i bland annat sensorteknik, säkerhetsföretagets Saabs kunskaper i hur man övervakar stora områden, och insikter om hur människor kan hantera system (också det genom universitetets forskning) kan erbjuda en lösning; i detta fall i parken Ngulia i Kenya. Konceptet kallas Smarta Savanner och går ut på att göra en mer effektiv övervakning över stora områden, för att bättre skydda djuren och dess skötare.

Förutom att jag är stolt över att se de planer jag hade som biståndsminister, att lyfta Östergötlands roll i global utveckling genomförs, så blir jag inspirerad av hur samarbetet flyter mellan näringsliv, myndighet och akademi. Östergötland är en del av ett större sammanhang, på Kolmården kan behov formuleras utifrån viltvården och de afrikanska förutsättningarna. Där kan tekniken provas för att sedan ge marknadsmöjligheter inte bara för företag utan också för vårt unika sätt att se hur människor och djur behöver varandra. På sikt kan detta också bli ett verkligt exempel på hur komplext, och enkelt, det kan vara att förhindra konflikter och övergrepp.

Read the full lenght editorial in Corren:

Gunilla Carlsson: Östergötland räddar noshörningarna

Only in Swedish.